SC ECOREC RECYCLING SRL

Reciclare Colectare Reciclare - Valorificare deseuri Bacau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Reciclare Colectare - Bacau - Reciclare - Valorificare deseuri.


     Ecorec Recycling colecteaza si recicleaza deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) conform anexa 1A din HG 1037/2010 de la colectorii autorizati, APL-uri (Autoritatile  Publice Locale) , agenti economici cat si populatie.Reciclare Deseruri Bacau

    Principala misiune a Ecorec Recycling este aceea de a limita impactul negativ pe care il au aceste deseuri asupra mediului inconjurator, precum si implicarea noii generatii in campanii de colectare si de constientizare privind nocivitatea acestor deseuri.
   
    Cu o echipă de profesionişti am reuşit în scurtul timp de existenţa al firmei să ne impunem sistematic şi hotărât, astfel încât la acest moment să fim un partener important pe piaţa deşeurilor.

    Politica firmei noastre este de a reduce costurile beneficiarilor nostri, in ceea ce priveste gestionarea deseurilor astfel, calitatea serviciilor, preturile practicate si raspunsul rapid la solicitarea clientului, ne-au propulsat in pozitia de lider local de piata, in acest domeniu.

    Ecorec Recycling, colector, valorificator si reciclator autorizat de deseuri cu acoperire nationala, asigura servicii de management integrat al tuturor categoriilor de deseuri reglementate de H.G. 856/2002, cumuland toate serviciile din acest segment: colectare, transport, manipulare/sortare/balotare, depozitare, valorificare, reciclare, eliminare si administrare.

    Principala misiune a Ecorec Recycling este aceea de a limita impactul negativ pe care il au deseurile asupra mediului inconjurator prin actiuni de constientizare privind nocivitatea acestora, de reducere a poluarii, reciclare si minimalizare a utilizarii de materie prima din natura, toate acestea desfasurate cu implicarea noilor generatii si in conformitate cu standardele din domeniu si certificarile proprii.

 

 • Sediu administrativ: Str. Chimiei nr. 6A, Bacau
 • Punct de lucru: Str. Chimiei nr. 47, Bacau
 • Punct de lucru si sediu administrativ 2:
 • Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu, nr. 39, Popesti Leordeni, Jud. Ilfov
 • Sediu social: Str. Libertatii nr. 36, Loc Buhusi, Jud. Bacau
 • Punct de lucru: Str. Libertatii nr. 36, Buhusi, Jud. Bacau
 • Punct de lucru: Str. Fabricii nr. 1, Vaslui, Jud. Vaslui
 • Punct de lucru: Str. Galean nr. 72, Tg. Ocna, Jud. Bacau
 • Sediu afiliat: Sat Vladiceni, Comuna Tomesti, Jud. Iasi
 • Sediu afiliat: Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Jud. Arad
Image result for plastic granules

 

Servicii

    

 • Infrastructura de colectare deseuri prin containere, prescontainere, alti recipienti specifici, etc;
 • Transportul si preluarea deseurilor atat prin mijloace de transport proprii cat si prin partenerii autorizati – Glencora;
 • Colectarea, gestionarea si dezmembrarea DEEE (Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice);
 • Colectarea, gestionarea si reciclarea deseurilor reciclabile, conform listelor parte integranta din H.G. 856/2002;
 • Colectarea, gestionarea si eliminarea deseurilor nereciclabile, conform listelor parte integranta din H.G. 856/2002;
 • Reciclarea materialelor plastice;
 • Eliminarea si intermedierea serviciilor din acest segment cu si prin partenerii autorizati – Demeco;
 • Administrarea activitatilor de Mediu;
 • Gestiunea integrata a tuturor deseurilor;
 • Identificarea solutiilor optime pentru fiecare deseu detinut sau generat;
 • Administrarea deseurilor de ambalaje si indeplinirea in numele operatorilor economici responsabili a obiectivelor stabilite prin Legea 249/2015, O.U.G. 196/2005 si Metodologiile de calcul al contributiilor datorate catre Fondul pentru Mediu.

                

    Intocmire documentatii

    Aviz de mediu

Aviz de mediu pentru planuri si programe – Act tehnico-juridic care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii. Este necesar la : planuri si programe ( PUZ, PUG), inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora.
Procedura de emitere se bazeaza pe H.G. nr. 1076 / 08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

    Acord de mediu

Acord de mediu – decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul.
Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.
Acord integrat de mediu – act tehnico-juridic care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati in conformitate cu normele legale inca in etapa de proiectare.
Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010- privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

    Autorizatie de mediu

Autorizatia de mediu – actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente.
Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
Categoriile de activitati cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de mediu sunt prevazute in anexa nr.1 din Ordinul MMGA 1798 din 19 ianuarie 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.


Galerie foto